image image

Актуално

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми Клиенти,

За да направите своя информиран избор е необходимо да знаете следната важна информация:

1.Съгласно Директива на ЕС- СPD 89/106,  от 01 февруари 2010 г. за територията на целия Европейски съюз е задължителен знака за съответствие СЕ, за всички продукти влагани в строителството. Производителите и доставчици на такива продукти са длъжни да поставят СЕ маркировка, отговаряйки на следните условия: първо - да имат въведена в действие Система за производствен контрол, самостоятелно или като част от Системата за управление на качеството ISO 9001-2008. и второ - да притежават протокол за Първоначално изпитване на типа на продукта от нотифицирана лаборатория или Каскадно прехвърляне на изпитанията от Системния доставчик, чрез изрично споразумение.
Само фирми, отговарящи на тези условия имат право да издават задължителната Декларация за съответствие, придружаваща всеки подобен продукт.

2.Изискванията на Наредба №7 За енергийната ефективност определят минимални коефициенти на топлоизолация за прозорци от PVC рамки от 1,7 W/m²K  и от 2 W/m²K за прозорци от алуминиеви рамки. Това означава, че за да отговарят на нормативните изисквания Вашите прозорци трябва, задължително да бъдат изпълнени с поне едно нискоемисийно стъкло т. като, дори и най-високостойностните профили не са достатъчни да компенсират коефициента от 2.8 W/m²K, който притежава стъклопакет от две бели стъкла по 4 мм.

ПРИ КОНДЕНЗ НА ПРОЗОРЦИТЕ

 Образуване конденз по повърхността от към помещението на стъклопакета и рамки на прозореца.
        По принцип конденз може да се появи по повърхността откъм помещението на стъклопакета, съответно рамки на прозорци. Тогава се говори още за изпотяване  или замъгляване на прозореца. Това  обаче на бива да се бърка с поява на конденз във вътрешността на стъклопакета /когато конденза е между двете стъкла вътре в стъклопакета, той е дефектен и трябва да потърсите намесата на специализиран сервиз/.
        В жилищните помещения непрекъснато се отделя водна пара, могат да се приемат следните количества:
- издишан от човек въздух: дневно количество 1 до 2 литра
- готвене: дневно до 2 литра при четиричленно семейство
- къпане, поливане на цветя, пране и др.: дневно до 3 литра при четиричленно семейство.
        Появата на конденз започва от края на стъклото, като най-студена част от жилището. Освен  широките первази, както и рамката на крилото могат да затруднят въздушния поток, така че влагата в долния край на стъклото може да се появи по-рано отколкото  в средата му.
        Конденз може да се появи в неотоплявани помещения. Причината е в постепенното изстиване на помещението през нощта и насищането на въздуха с водни пари от дишането при относително ниска температура.
        Конденз може да настъпи не само на прозорците, но и на всички студени места в помещението. Това води до петна плесен и мухъл по стените.
При спазване на определени правила конденза може да се намали или изчезне.
1.    Да се проветряват повече помещенията, в които се образува конденз. Това обаче не бива да  става чрез продължително проветряване/ отваряне на клапа/.
2.    Проветряване чрез широко отворен прозорец спестява енергия и предотвратява появата на конденз и мухъл. Прозорците се отварят широко за около 5-10 минути, при изключено отопление, така че наситения с водна пара въздух се заменя с нов по-студен. Това трябва да се прави три четири пъти на ден.
3.   На помещенията от северната страна трябва да се обърне особено внимание, тъй като  през зимата те изстиват по-бързо от южните. Добре е да се поддържат температури 17-18 градуса.
4. Да се поддържат възможно най-малки температурни разлики между различните помещения в жилището.
5.   Препоръчително е сутрин помещенията да  се проветряват поне  20 мин. и след отваряне на прозорците да се осигури непрекъснато отопление.
6.   Избягването на конденза може да се избегне и чрез промяна на потока на топлия въздух.
7.  При липса на отоплително тяло ситуацията става благоприятна за образуване на конденз и мухъл.


8.  По възможност отопление, да не се включва и изключва да се поддържа относително еднаква температура през цялото денонощие.

Топлотехнически качества на PVC профилите

“Камерите трябва да са четири и именно Made in Germany ” това е девизът на производител на рамки от PVC профили.Подобни рекламни послания заливат клиента, когато му се наложи да избира нова PVC система. Имат се пред вид системи с повече от 7 камери и със защтитно покритие.

Влияние на рамката върху прозореца и сградата

Когато прозорецът се разглежда като строителен елемент, който в крайна сметка има значение при енергетичната оценка на сградата, може с един прост пример да се илюстрира до каква степен зависи от рамката и топлоизолационните й технически качества.

По принцип рамката заема около 20 до 30% от площа на един прозорец. Приложението на подобрен рамков профил влияе само отчасти на цялостното топлоизолационно и техническо поведение на прозореца.

Победителят

Наистина ли рамковите профили са достигнали съвършенството в областта на топлозащитата? Различни камерни системи на пазара “обещават”,че топлозащитата се подобрява с увеличаването броя на камерите на профила. Възниква въпросът дали броят на камерите е признакът, по който трябва да се преценява топлозащитата.

КАКВО ОЩЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА PVC ПРОФИЛИТЕ

Днес на пазара се предлагат голямо разнообразие прозорци с PVC профили. Има и по-евтини и по-скъпи. По какво се различават профилите на различните производители и какво е определящо за цената им. Много съблазнително е да се спестят пари с покупката на по-евтин продукт. За съжаление последствията от подобно действие се проявяват прекалено късно, когато подмяна се прави трудно и е прекалено скъпа, особено що се отнася до прозореца. По какво се различават еднотипните по-евтини продукти от по-скъпите, дори когато са придружени със сертификати с еднакви показатели? Най-вече по стабилността на качеството на продукцията.


За Контакти
Адрес: гр. Ямбол ул. д-р. Кръстев №7
Тел/Факс: +359 46 62 20 75
GSM: +359 888 212 728
Facebook
Галерия - Обекти